خسرو+حیدری

جانشین کریم باقری یک استقلالی است

شماره 2 محبوب استقلالی‌ها به زودی اولین تجربه مربیگری بزرگ خود را به صورت رسمی آغاز خواهد کرد. جانشین کریم باقری یک استقلالی است زمانی که دراگان اسکوچیچ جانشین مارک ...