598256_235

فکت آماری | حیدر بهاروند رئیس فدراسیون فوتبال می شود

سرپرست فدراسیون فوتبال درباره اینکه چرا نامش در همه لیست‌های انتخابات فدراسیون فوتبال قرار دارد، گفت که "این لطف دوستان است".   بیشتر بخوانید | علی کریمی در خواب هم ...
photo_2018-11-26_23-39-55

تماس از ایران با فیفا برای جلوگیری از ورود نهادهای نظارتی به فساد در فوتبال

به نظر می رسد سناریوی تماش پست پرده با فیفا برای اخطار و اولتیماتوم به فدراسیون فوتبال مبنی بر عدم دخالت سیاسیون و نهادهای ثالث به موضوعات فوتبالی دیگر کهنه ...