5154077

حسین عبدی: بازیکنان جدید پرسپولیس در حد این تیم نیستند

حسین عبدی پیشکسوت پرسپولیس، نسبت به نمایش های ضعیف تیم گل محمدی در چند مسابقه اخیر واکنش نشان داد.   عبدی گفت: بازیکنان جدید انتظارات را برآورده نکردند. شما بازیکنی ...