۱۶۱۰۰۳۴۱۵۷۶۴۱۱

حجت حق وردی: در ایران فقط برای پرسپولیس بازی می کنم!

حجت حق وردی که به تازگی قراردادش را با پیکان فسخ کرده در ادعایی عجیب مدعی شد در ایران تنها برای پرسپولیس بازی خواهد کرد؛ این ادعا از آن جهت ...