1426353351.0

واکنش ستاره بارسلونا به مرگ غزاله چلاوی در اعتراضات خیابانی ایران

جولز کونده مدافع مشهور بارسلونا نسبت به مرگ غزاله چلاوی در اعتراضات ایران واکنش نشان داد. واکنش ستاره بارسلونا به مرگ غزاله چلاوی در اعتراضات خیابانی ایران واکنش ستاره بارسلونا ...
Untitled-1

کار گزارشگران ایرانی در پخش بازی های بارسلونا سخت شد

با قطعی شدن پیوستن جولز کونده به بارسلونا، به نظر می رسد فصل جدید لالیگا برای گزارشگران ایرانی به یک کابوس تبدیل خواهد شد. کار گزارشگران ایرانی در پخش بازی ...