unnamed

سوتی جواد خیابانی در بازی بارسلونا و ویارئال: بیرون ورزشگاه خمپاره می زنند!

در حالی که شب گذشته در جریان بازی بارسلونا و ویارئال، حال و هوای شهر بارسلون متفاوت بود و آتش بازی زیبایی که آسمان شب شهر را زیبا کرده بود، ...