168859948

چرا مردم بازی های تیم ملی والیبال را دوست دارند اما فوتبال را نه؟

در حالی که بازیهای مقدماتی جام جهانی 2022 قطر با بازیهای لیگ ملتهای والیبال 2021 همزمان شده و ه دو تیم ملی فوتبال و والیبال ایران در این دو تونمنت ...