merlin_189109254_a433e513-ea12-427b-9010-3b5a5ef7b9ca-jumbo

شوک به یورو 2020 | تعویق بازی دانمارک و فنلاند به خاطر از حال رفتن اریکسون

در جریان بازی دانمارک و فنلاند در یورو 2020 در دقیقه 43 اتفاق دردناکی رخ داد که باعث به تعویق افتادن بازی شد.   شوک به یورو 2020 | تعویق ...