esw5g7ixmayrl6z

توماس توخل ثابت کرد برکناری محمود فکری از استقلال گزینه بدی نیست!

در حالی که انتقادات از برکناری فرانک لمپارد از  هدایت تیم چلسی از رومن آبرامویچ ادامه داشت، گزینه جایگزین وی یعنی توماس توخل در دو بازی که روی نیمکت چلسی ...