16256723990190

پیشکسوت پرسپولیس: تمیروف کم مانده بود شورتش را در بیاورد

مرتضی فنونی زاده پیشکسوت پرسپولیس در خصوص کیفیت بازی بازیکنان پرسپولیس اظهاراتی را مطرح کرد. این تساوی بد زمانی برای پرسپولیس رقم خورد اما انسان به امید زنده است و ...