2445

با ایده‌ی اکتیک عاشق این سبک جدید زندگی خواهید شد!

«با خودم فکر می‌کردم برای شروع یا انجام هر کاری دیر است! به سال‌هایی فکر می‌کردم که بوی چمن زیر آفتاب و فواره‌ی پارک، بوی شروع تابستان بود و راهی ...