4719194

علت بازداشت ترانه علیدوستی مشخص شد

خبرگزاری قوه قضاییه مدعی شد ترانه علیدوستی در مورد برخی ادعاهایش سندی ارائه نکرد؛ به دستور مقام قضایی بازداشت شد. میزان نوشت: در پی برخی اظهارنظرهای بدون استناد در مورد ...