photo_2021-02-21_19-33-35

ارزش بازیکنان استقلال در ترانسفرمارکت چقدر است؟

سایت بتاکاپ - روز گذشته سایت ترانسفر مارکت ارزش بسیاری از بازیکنان ایرانی را آپدیت کرد و بر این اساس، ارزش کل بازیکنان استقلال با 14.5 میلیون یورو، بیشتر از ...