۱-۲

چطور از سامانه استحقاق، استعلام اعتبار دفترچه بیمه تامین اجتماعی بگیریم؟

مصطفی سالاری مدیرعامل تامین اجتماعی با اعلام اینکه سامانه استحقاق از اول خرداد، جایگزین دفترچه تامین احتماعی می شود و پس از این نیازی به تمدید اعتبار دفترچه های فیزیکی ...