maxresdefault

بررسی سیرک برنامه ایران اینترنشنال با مدرک جعلی برای زیر سوال بردن فدراسیون فوتبال

در حالی که با صدور حکم کمیته استنیاف علیه باشگاه گل گهر، پرونده کسر امتیاز از این تیم و اضافه شدن امتیاز به سه تیم دیگر بسته شد اما در ...