atash-gereftane-dokhtar-dar-asre-jadid-2

فیلم آتش سوزی دختران بدلکار در عصر جدید

در آخرین برنامه عصر جدید، گروه بدلکاران دختری که برنامه اجرا کردند، دچار حریق شدند . در ادامه فیلم آتش گرفتن دختر بدلکار عصر جدید را می بینید. فیلم آتش ...
j1-1

قبح زادایی از کشتی کج و دعوای خیابانی در برنامه عصر جدید

در برنامه شب گذشته عصر جدید اجرای گروه ایران که شباهت زیادی به کشتی کج داشت، سر و صدای زیادی به پا کرد و موجب ایجاد انتقادات از دست اندرکاران ...