maxresdefault

افشای راز شعبده بازی های شاهرخ رضایی در برنامه عصر جدید | از پرواز تا پرنده بازیگوش!

شاهرخ رضایی شرکت کننده شعبده باز برنامه عصر جدید با نمایش های جالب خود توانسته نظر بسیاری از مخاطبین را به خود جلب کند و اکنون بسیاری به دنبال این ...
j1-1

قبح زادایی از کشتی کج و دعوای خیابانی در برنامه عصر جدید

در برنامه شب گذشته عصر جدید اجرای گروه ایران که شباهت زیادی به کشتی کج داشت، سر و صدای زیادی به پا کرد و موجب ایجاد انتقادات از دست اندرکاران ...