۰۱۵۸۴۹۵۹

فیلم صحنه درگیری سیروس دین محمدی با فیروز کریمی در مسابقه ستاره ساز

به نظر می رسد انتخاب افراد در برنامه ستاره سا زبا توجه به خصوصیات اخلاقی آنها صورت نگرفته چرا که در بخش هایی از این برنامه داوران این مسابقه چنان ...