RBL-B04-H2H

پخش زنده بازی بایرلورکوزن و لایپزیش امشب از اپلیکیشن بتاکاپ

پخش زنده بازی بایرلورکوزن و لایپزیش امشب ساعت 22:00 از اپلیکیشن بتاکاپ به طور رایگان انجام می شود.   اپلیکیشن پیش بینی فوتبال با جایزه نقدی   پخش زنده بازی ...