ZIRAAT BANK

ترفند افتتاح حساب در ترکیه در سال 2020 و 2021 بدون اقامت و غیرحضوری

قوانین افتتاح حساب در ترکیه در سال 2020 تغییر کرده و به همین منظرو قصد داریم تا 4 روش افتتاح حساب در استانبول و ترکیه را در زراعت بانک این ...
1

آموزش باز کردن حساب بانکی در کشور خارجی + شرایط افتتاح حساب

بیشتر کشورها برای افتتاح حساب بانکی نیاز به واریز اولیه، گذرنامه و اثبات اقامتی شما دارند. برخی از کشورها همچنین می توانند به یک نسخه معتبر از شناسنامه شما یا ...
1

شرایط و مدارک افتتاح حساب در ترکیه

امروزه بیشتر معاملات از طریق حساب های بانکی صورت می گیرد. بنابراین، تقریباً همه باید حساب بانکی باز کنند. باز کردن یک حساب بانکی که می تواند برای انجام این ...