۰۱۳۵۳۰۱۲

مزه پرانی وزیر جنجالی بعد از برد پرگل پرسپولیس

آذری جهرمی وزیر ارتباطات که یکی از هواداران سفت و سخت پرسپولیس است و اخیراً نیز مبلغی برای کمک به رفع مشکلات مالی و بدهی های این تیم داشته، بعد ...