۱۴۰۰۰۱۲۸۰۰۰۹۹۵_Test_PhotoN

فیلم بیرون نزدن توپ بازیکنان الریان پس از مصدومیت شجاع خلیل زاده

در بازی شب گذشته پرسپولیس و الریان اتفاق عجیبی رخ داد. در حالی که در دقایق تلف شده بازی شجاع خلیل زاده به خاطر مصدومیت از درد به خود میپیچید ...