5630618

مکر سازمان لیگ به خودش بازگشت | میخواستند استقلال نتیجه نگیرد اما گل گهر 3-0 بازنده است!

موضوع بازی استقلال و گل گهر به حدی عجیب است که اگر این اتفاقات را برای یک هوادار یا کارشناس فوتبال در اروپا تعریف کنیم، به هیچ وجه باور نمی ...