937014-19713505-2560-1440

تنها بازیکنی که در یک بازی 10 بار زیدان را دریبل زد که بود؟

شاید باور این نکته سخت باشد که آندرس اینیستا، تنها بازیکن فوتبال جهان است که در یک بازی توانست 10 بار زین الدین زیدان بزرگ را آن هم در ال ...