1802528

سوسماز یا اوسمار | انتقادات شدید هواداران از سرمربی جدید پرسپولیس

سرانجام پس از کش و قوس های فراوان، اوسمار ویرا دستیار سابق یحیی گل محمدی به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب شد. سوسماز یا اوسمار | انتقادات شدید هواداران ...