234193

صدای امیر عابدینی هم درآمد: قهرمانی های پرسپولیس مفت نمی ارزد

امیر عابدینی مدیرعامل سابق پرسپولیس با حضور در پخش زنده، صحبت های جنجالی را در مورد تضعیف عامدانه رقبای پرسپولیس و بی ارزش بودن قهرمانی پرسپولیس به زبان آورد. او ...