الکساندر+گدس

بیوگرافی و هایلایت گلهای الکساندر گدس مهاجم پرتغالی پرسپولیس

سرانجام پس از کش و قوس های فراوان، نام مهاجم اروپایی پرسپولیس لو رفت. در ادامه بیوگرافی و هایلایت گلهای الکساندر گدس مهاجم پرتغالی پرسپولیس را مشاهده می فرمائید.   ...