8999999

بیوگرافی استویان ورانیز هافبک تهاجمی بوسنیایی مدنظر استقلال

استویان ورانیز گزینه ورودی احتمالی استقلال در رسانه ها و فضای مجازی، و ترانسفر مارکت که هافبک نفوذی و بازیساز ٣۵ باشگاه براک بانیالوکا بوسنی و هرزگوین هست و طبق ...