Untitled-3

چرا معاوضه مهدی شیری و پاتوسی یک خودزنی محض برای پرسپولیس است؟

زمان نقل و انتقالات زمستانی در حالی برای باشگاه پرسپولیس رو به اتمام است که در همین مدت کوتاه چندین بار پنجره نقل و انتقالات این تیم بسته شد اما ...