1

حل مشکل به هم ریختگی فونت فارسی در فتوشاپ

اغلب کاربران زمانی که برنامه فتوشاپ را برای اولین بار دانلود می کنند و می خواهند با آن کار کنند، با مشکل تایپ فارسی مواجه می شوند. برای اغلب کاربرانی ...