کد خبر:29124
پ

برنامه بازی های سری آ فصل 2021/2022

با انجام قرعه کشی فصل جدید مسابقات فوتبال سری A ایتالیا، برنامه بازی های سری آ فصل 2021/2022 به طور هفتگی مشخص شد.   برنامه بازی های سری آ فصل 2021/2022 بر این اساس زمان شروع سری آ ایتالیا 31 مرداد 1400 خواهد بود. شما می توانید پخش زنده سری آ ایتالیا را از اپلیکیشن […]

با انجام قرعه کشی فصل جدید مسابقات فوتبال سری A ایتالیا، برنامه بازی های سری آ فصل 2021/2022 به طور هفتگی مشخص شد.

 

برنامه بازی های سری آ فصل 2021/2022

بر این اساس زمان شروع سری آ ایتالیا 31 مرداد 1400 خواهد بود. شما می توانید پخش زنده سری آ ایتالیا را از اپلیکیشن بتاکاپ به طور رایگان دنبال کنید.

 

تاریخ و ساعت بازیهای هفته اول سری آ 2021-2022

تیم میزبانتاریخ و ساعتتیم مهمان
بولونیا31 مردادسالرنیتانا
کالیاری31 مرداداسپیزیا
امپولی31 مردادلاتزیو
ورونا31 مردادساسولو
اینترمیلان31 مردادجنوآ
ناپولی31 مردادونیتزیا
آ.اس رم31 مردادفیورنتینا
سمپدرویا31 مردادآث میلان
تورینو31 مردادآتالانتا
اودینزه31 مردادیوونتوس

 

تاریخ و ساعت بازیهای هفته دوم سری آ 2021-2022

تیم میزبانتاریخ و ساعتتیم مهمان
آتالانتا7 شهریوربولونیا
فیورنتینا7 شهریورتورینو
جنوآ7 شهریورناپولی
ورونا7 شهریوراینترمیلان
یوونتوس7 شهریورامپولی
لاتزیو7 شهریوراسپیزیا
آث میلان7 شهریورکالیاری
سالرنیتانا7 شهریورآ. اس رم
ساسولو7 شهریورسمپدرویا
اودینزه7 شهریورونیتزیا

 

تاریخ و ساعت بازیهای هفته سوم سری آ 2021-2022

تیم میزبانتاریخ و ساعتتیم مهمان
آتالانتا21 شهریورفیورنتینا
بولونیا21 شهریورورونا
کالیاری21 شهریورجنوآ
امپولی21 شهریورونیتزیا
آث میلان21 شهریورلاتزیو
ناپولی21 شهریوریوونتوس
آ. اس رم21 شهریورساسولو
سمپدرویا21 شهریوراینترمیلان
اسپیزیا21 شهریوراودینزه
تورینو21 شهریورسالرنیتانا

 

تاریخ و ساعت بازیهای هفته چهارم سری آ ایتالیا 2021-2022

تیم میزبانتاریخ و ساعتتیم مهمان
امپولی28 شهریورسمپدرویا
جنوآ28 شهریورفیورنتینا
ورونا28 شهریورآ.اس رم
اینترمیلان28 شهریوربولونیا
یوونتوس28 شهریورآث میلان
لاتزیو28 شهریورکالیاری
سالرنیتانا28 شهریورآتالانتا
ساسولو28 شهریورتورینو
اودینزه28 شهریورناپولی
ونیتزیا28 شهریوراسپیتزیا

 

تاریخ و ساعت بازیهای هفته پنجم سری آ ایتالیا 2021-2022

تیم میزبانتاریخ و ساعتتیم مهمان
آتالانتا31 شهریورساسولو
بولونیا31 شهریورجنوا
کالیاری31 شهریورامپولی
فیورنتینا31 شهریوراینترمیلان
آث میلان31 شهریورونیتزیا
آ.اس رم31 شهریوراودینزه
سالرنیتانا31 شهریورورونا
سمپدرویا31 شهریورناپولی
اسپیزیا31 شهریوریوونتوس
تورینو31 شهریورلاتزیو

 

تاریخ و ساعت بازیهای هفته ششم سری آ ایتالیا 2021-2022

تیم میزبانتاریخ و ساعتتیم مهمان
امپولی4 مهربولونیا
جنوآ4 مهرورونا
اینترمیلان4 مهرآتالانتا
یوونتوس4 مهرسمپدرویا
لاتزیو4 مهرآ.اس رم
ناپولی4 مهرکالیاری
ساسولو4 مهرسالرنیتانا
اسپیزیا4 مهرآث میلان
اودینزه4 مهرفیورنتینا
ونیتزیا4 مهرتورینو

 

تاریخ و ساعت بازیهای هفته هفتم سری آ ایتالیا 2021-2022

تیم میزبانتاریخ و ساعتتیم مهمان
آتالانتا11 مهرآث میلان
بولونیا11 مهرلاتزیو
کالیاری11 مهرونیتزیا
فیورنتینا11 مهرناپولی
ورونا11 مهراسپیزیا
آ.اس رم11 مهرامپولی
سالرنیتانا11 مهرجنوآ
سمپدرویا11 مهراودینزه
ساسولو11 مهراینترمیلان
تورینو11 مهریوونتوس

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید