کد خبر:29124
پ

برنامه بازی های سری آ فصل ۲۰۲۱/۲۰۲۲

با انجام قرعه کشی فصل جدید مسابقات فوتبال سری A ایتالیا، برنامه بازی های سری آ فصل ۲۰۲۱/۲۰۲۲ به طور هفتگی مشخص شد.   برنامه بازی های سری آ فصل ۲۰۲۱/۲۰۲۲ بر این اساس زمان شروع سری آ ایتالیا ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ خواهد بود. شما می توانید پخش زنده سری آ ایتالیا را از اپلیکیشن […]

فوتبال فانتزی بتاکاپ

با انجام قرعه کشی فصل جدید مسابقات فوتبال سری A ایتالیا، برنامه بازی های سری آ فصل ۲۰۲۱/۲۰۲۲ به طور هفتگی مشخص شد.

 

برنامه بازی های سری آ فصل ۲۰۲۱/۲۰۲۲

بر این اساس زمان شروع سری آ ایتالیا ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ خواهد بود. شما می توانید پخش زنده سری آ ایتالیا را از اپلیکیشن بتاکاپ به طور رایگان دنبال کنید.

 

تاریخ و ساعت بازیهای هفته اول سری آ ۲۰۲۱-۲۰۲۲

تیم میزبانتاریخ و ساعتتیم مهمان
بولونیا۳۱ مردادسالرنیتانا
کالیاری۳۱ مرداداسپیزیا
امپولی۳۱ مردادلاتزیو
ورونا۳۱ مردادساسولو
اینترمیلان۳۱ مردادجنوآ
ناپولی۳۱ مردادونیتزیا
آ.اس رم۳۱ مردادفیورنتینا
سمپدرویا۳۱ مردادآث میلان
تورینو۳۱ مردادآتالانتا
اودینزه۳۱ مردادیوونتوس

 

تاریخ و ساعت بازیهای هفته دوم سری آ ۲۰۲۱-۲۰۲۲

تیم میزبانتاریخ و ساعتتیم مهمان
آتالانتا۷ شهریوربولونیا
فیورنتینا۷ شهریورتورینو
جنوآ۷ شهریورناپولی
ورونا۷ شهریوراینترمیلان
یوونتوس۷ شهریورامپولی
لاتزیو۷ شهریوراسپیزیا
آث میلان۷ شهریورکالیاری
سالرنیتانا۷ شهریورآ. اس رم
ساسولو۷ شهریورسمپدرویا
اودینزه۷ شهریورونیتزیا

 

تاریخ و ساعت بازیهای هفته سوم سری آ ۲۰۲۱-۲۰۲۲

تیم میزبانتاریخ و ساعتتیم مهمان
آتالانتا۲۱ شهریورفیورنتینا
بولونیا۲۱ شهریورورونا
کالیاری۲۱ شهریورجنوآ
امپولی۲۱ شهریورونیتزیا
آث میلان۲۱ شهریورلاتزیو
ناپولی۲۱ شهریوریوونتوس
آ. اس رم۲۱ شهریورساسولو
سمپدرویا۲۱ شهریوراینترمیلان
اسپیزیا۲۱ شهریوراودینزه
تورینو۲۱ شهریورسالرنیتانا

 

تاریخ و ساعت بازیهای هفته چهارم سری آ ایتالیا ۲۰۲۱-۲۰۲۲

تیم میزبانتاریخ و ساعتتیم مهمان
امپولی۲۸ شهریورسمپدرویا
جنوآ۲۸ شهریورفیورنتینا
ورونا۲۸ شهریورآ.اس رم
اینترمیلان۲۸ شهریوربولونیا
یوونتوس۲۸ شهریورآث میلان
لاتزیو۲۸ شهریورکالیاری
سالرنیتانا۲۸ شهریورآتالانتا
ساسولو۲۸ شهریورتورینو
اودینزه۲۸ شهریورناپولی
ونیتزیا۲۸ شهریوراسپیتزیا

 

تاریخ و ساعت بازیهای هفته پنجم سری آ ایتالیا ۲۰۲۱-۲۰۲۲

تیم میزبانتاریخ و ساعتتیم مهمان
آتالانتا۳۱ شهریورساسولو
بولونیا۳۱ شهریورجنوا
کالیاری۳۱ شهریورامپولی
فیورنتینا۳۱ شهریوراینترمیلان
آث میلان۳۱ شهریورونیتزیا
آ.اس رم۳۱ شهریوراودینزه
سالرنیتانا۳۱ شهریورورونا
سمپدرویا۳۱ شهریورناپولی
اسپیزیا۳۱ شهریوریوونتوس
تورینو۳۱ شهریورلاتزیو

 

تاریخ و ساعت بازیهای هفته ششم سری آ ایتالیا ۲۰۲۱-۲۰۲۲

تیم میزبانتاریخ و ساعتتیم مهمان
امپولی۴ مهربولونیا
جنوآ۴ مهرورونا
اینترمیلان۴ مهرآتالانتا
یوونتوس۴ مهرسمپدرویا
لاتزیو۴ مهرآ.اس رم
ناپولی۴ مهرکالیاری
ساسولو۴ مهرسالرنیتانا
اسپیزیا۴ مهرآث میلان
اودینزه۴ مهرفیورنتینا
ونیتزیا۴ مهرتورینو

 

تاریخ و ساعت بازیهای هفته هفتم سری آ ایتالیا ۲۰۲۱-۲۰۲۲

تیم میزبانتاریخ و ساعتتیم مهمان
آتالانتا۱۱ مهرآث میلان
بولونیا۱۱ مهرلاتزیو
کالیاری۱۱ مهرونیتزیا
فیورنتینا۱۱ مهرناپولی
ورونا۱۱ مهراسپیزیا
آ.اس رم۱۱ مهرامپولی
سالرنیتانا۱۱ مهرجنوآ
سمپدرویا۱۱ مهراودینزه
ساسولو۱۱ مهراینترمیلان
تورینو۱۱ مهریوونتوس

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید