۶۵۸۸۶_۱uc0in

حداقل و حداکثر دست مزد کارگران در سال ۱۴۰۰

کارگران از جمله اقشار جامعه هستند که همیشه حقوقی کمتر از زحمتی که می کشند به آنها داده می شود و این بزرگ ترین ظلمی است که در حق آنها ...
gjk

سوله سرمایه ارزشمند برای صاحبان مشاغل صنعتی و تجاری

امروزه در ایران بسیاری از صنایع  از جمله مرغداری ها ، آشیانه هواپیماها ، نمایشگاهها و ...  از سوله استفاده می کنند .سوله مکانی است که برای مصارف متعددی به ...