کد خبر:17598
پ

زرنگی یحیی گل محمدی در کنسل کردن اولتیماتوم رفتن رسول پناه

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس روز گذشته در چرخشی 180 درجه ای نسبت به مواضعش در خصوص وزارت ورزش و حضور رسول پناه در پرسپولیس مدعی شد آن حرفها را در شرایط روحی خاصی زده و تحت فشار روحی به وزارت ورزش بابت حضور رسول پناه تاخته است.   زرنگی یحیی گل محمدی در کنسل […]

بنر جام جهانی اپلیکیشن بتاکاپ

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس روز گذشته در چرخشی 180 درجه ای نسبت به مواضعش در خصوص وزارت ورزش و حضور رسول پناه در پرسپولیس مدعی شد آن حرفها را در شرایط روحی خاصی زده و تحت فشار روحی به وزارت ورزش بابت حضور رسول پناه تاخته است.

 

زرنگی یحیی گل محمدی در کنسل کردن اولتیماتوم رفتن رسول پناه

زرنگی یحیی گل محمدی در کنسل کردن اولتیماتوم رفتن رسول پناه

از گوشه و کنار خبر می رسد حراست وزارت ورزش به موضوع فیلم های افشاگرانه رسول پناه و محتوای حتاکانه آن ورود کرده و به زودی نسخه رسول پناه پیچیده می شود و نیازی به استعفای گل محمدی بابت حضور او در پرسپولیس نیست.

از طرف دیگر نیز  به یحیی توصیه شده فعلا رسول پناه را تحمل کند و فکر استعفا را از سر بیرون کند چرا که در بدترین حالت رسول پناه تا پایان دوره دولت و وزارت سلطانی فر در پرسپولیس حضور دارد و با پایان فصل، قطعا او نیز به همراه سلطانی فر از صحنه کنار خواهد رفت و این یحیی است که می تواند تا پایان مدت قراردادش یعنی سال 1401 در پرسپولیس بماند.

 

هر چه که هست به نظر می رسد گل محمدی در این قضیه در نهایت برنده خواهد شد حتی اگر در این مقطع رسول پناه از پرسپولیس خارج نشود.

آخر شاهنامه برای یحیی خوش است…

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید